Insekticíd na mravce, Effect Faracid

Kód produktu: 50169

Insekticíd na mravce, Effect Faracid

Kód produktu: 50169

Výrobok je mikrokapsulovaný insekticíd s kontaktným dlhodobým účinkom. Je určený na potlačenie všetkých druhov mravcov a lezúceho hmyzu. Používa sa v obytných priestoroch, pivniciach, komorách, na terasách, v kempoch a iných otvorených, či zatvorených priestoroch, kde sa nachádza hmyz. Prípravok je odolný voči svetlu.

5,20
Pôvodná cena: 7,96 (ušetríte 2,76 €)
Cena bez DPH: 4,33

Ak ste veľkoobchod alebo maloobchod, tak sa zaregistrujte a získajte zľavy.

Popis produktu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Pri práci s prípravkom je nutné používať odev, rukavice. Dodržiavajte základné hygienické zásady. Po aplikácii si umyte ruky. Skladujte mimo otvoreného ohňa.

Upozornenie: Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí, potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Uchovajte na bezpečnom mieste. Noste vhodné rukavice. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje permetrín (ISO). Môže vyvolať alergickú reakciu. Je zakázané odniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  Pri kontakte s pokožkou ju umyte dostatočným množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa objavia vyrážky, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými nariadeniami. 

Podobné produkty

Podobné produkty
Cyper proti hmyzu, sprej 250 ml
4,30
Cena bez DPH: 3,58
Insekticíd univerzálny, Effect Universal AKCIA
3,50 5,30
Cena bez DPH: 2,92
Návnada na šváby, Effect
3,80
Cena bez DPH: 3,17
Biotoll Effect universal 500ml rozpr.
4,75
Cena bez DPH: 3,96
Insekticíd univerzálny, Effect Universal
5,35
Cena bez DPH: 4,46