Recyklácia

V GINKE sa snažíme všetok odpad opäť využiť, aby sme zbytočne nezaťažovali našu nádhernú prírodu. Polystyrén, papier a rôzne obalové fólie sú materiály, s ktorými sa stretávame každý deň.

Zároveň si vedomujeme, aká dôležitá je naša planéta. Nie sme na nej sami a chceme aby slúžila všetkým obyvateľom. Preto sa zo všetkých síl snažíme, aby kvôli nám nemuselo miznúť toľko stromov, aby v mori nemuseli plávať ryby spolu s kúskami plastov, aby živočíchom v ich prirodzenom prostredí neprekážali priesvitné fóliové nástrahy. Preto odpad separujeme.

 

Ak vám záleží na našej planéte, prosíme vás, separujte tiež.

 

Pri odosielaní tovaru žiaľ musíme používať ochranné obaly, aby sa k vám vytúžený produkt dostal nepoškodený, bez škrabancov či črepín.

Tovar ktorý si u nás zakúpite tak u Vás skončí spolu s obalovým materiálom. Sošku si položíte na poličku, obraz zavesíte na stenu, umelé kvety Vám budú skrášľovať tmavý kút, no čo s odpadom ktorý sa Vám zvýši?


PAPIER
Papier je veľmi dobre recyklovateľný, ale pri každom recyklačnom cykle sa jeho vlákna skracujú a tak je možné ho recyklovať maximálne osem krát. Jeho recykláciou šetríme lesy a znižujeme množstvo chemických látok vypúšťaných do ovzdušia pri výrobe. Na separáciu papiera sa používajú kontajnery MODREJ FARBY.

Recyklovať môžete:
Noviny, časopisy, zošity, knihy
Kancelársky papier (aj skartovaný)
Reklamné letáky
Kartónové krabice, krabice od topánok
Rôzne papierové obaly na potraviny
 
Recyklovať nemôžete:
Mokrý, mastný, či inak znečistený papier, voskovaný papier
Papierové vreckovky a kuchynské utierky (použité)
Väzbové obaly kníh, obaly od vajíčok
Rolky od WC papiera a kuchynských utierok
Jednorázové plienky

PLASTY
Ich separáciou šetríme primárne zdroje – ropu, a tiež energiu na ťažbu. Nevýhodou je, že recyklácia plastov nie je dokonalá. Z recyklovanej PET fľaše už nikdy nebude PET fľaša. Plast sa podrví na vločky alebo spracuje na vlákna a použije sa ako prímes pri výrobe lavičky či fleecovej bundy. Tu je však skombinovaný s iným materiálom a preto ho už nebude možné opäť recyklovať. Na separáciu plastov sa používajú kontajnery ŽLTEJ FARBY. Po ich odvoze nasleduje ešte manuálne dotriedenie na triediacej linke, kde sa oddeľujú PET fľaše, hliníkové plechovky, tetrapaky a kov.
 
Recyklovať môžete:
Plastové kvety bez kovových výstuží a zvyškov textilu
PET fľaše (aj s uzávermi)
Fľaše od nápojov, jogurtových mliek, kečupu, horčice
Obaly od čistiacich prostriedkov a kozmetiky
Igelitky, tenké mikroténové sáčky, fólie, plastové vrecia
Tégliky od jogurtov, tvarohu, plastové vaničky zo zeleniny
Obaly od sladkostí, cestovín a iných potravín           
Plastové hračky, záhradné stoličky
Fľaše od kuchynského oleja
Očistené termoobaly od jedla
 
Recyklovať nemôžete:
Plastové kvety s kovovou výstužou, drôtom alebo textilom
Mastné obaly so zvyškami potravín
Plasty znečistené ropnými látkami či zeminou
Obaly z nebezpečných látok ako sú napr. farby, motorový olej
Guma, molitan, podlahová krytina (linoleum z pvc)

KOVY
Kovové obaly sa dajú veľmi efektívne recyklovať. Najčastejšie sa môžete stretnúť s hliníkom (ALU) v podobe plechoviek od nápojov a železom (FE) v podobe konzerv.
Na zber tohto druhu odpadu sa používajú buď samostatné kontajnery ČERVENEJ FARBY, alebo sa zbierajú spoločne s plastom v žltých kontajneroch.
 
Recyklovať môžete:
Hliníkové plechovky od nápojov, konzervy
Viečka od jogurtov a zaváranín
Alobal (neznečistený)
 
Recyklovať nemôžete:
Kovové obaly od farieb, lepidiel a iných chemikálií
Obaly od zubných pást

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Batérie a akumulátory obsahujú látky ako ťažké kovy a kyseliny ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva. Je preto dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV. Jeden z nich nájdete aj v našej predajni, za čo vďačíme organizácii zodpovednosti výrobcov

 


Na záver zopár faktov a čísel:

 

 

Recyklujte spolu s nami. Spolu tak prispejeme ku zdravšej a čistejšej planéte.